La Perle - Bed & Breakfast Utrecht

La Perle en uw privacy - Bed & Breakfast Utrecht

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.lecharme.nl, eigendom van en beheerd door Chambres de Charme. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens die u op onze website (www.lecharme.nl) verstrekt, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt raadplegen en bijwerken. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, dus bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van updates.

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.lecharme.nl, eigendom van en beheerd door Chambres de Charme. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens die u op onze website (www.lecharme.nl) verstrekt, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt raadplegen en bijwerken. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, dus bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van updates.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere:

 • Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummers en thuisadres;
 • Informatie over het verblijf van de gast, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over uw servicevoorkeuren (inclusief kamervoorkeuren, faciliteiten of andere gebruikte diensten).

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we, zelfs als u geen reservering maakt, bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, uw type browser, informatie over het besturingssysteem van uw computer, de versie van de applicatie, taalinstellingen en pagina's die aan u zijn getoond. Wanneer u een reservering maakt, registreert ons systeem via welke middelen en vanaf welke websites u de reservering heeft gemaakt. Als deze gegevens u kunnen identificeren als natuurlijk persoon, worden deze gegevens beschouwd als persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is.

U kunt altijd kiezen welke persoonsgegevens (indien van toepassing) u aan ons wilt verstrekken. Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dit echter gevolgen hebben voor sommige transacties met ons.

Waarom verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonsgegevens?

 • Reserveringen: wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw online reservering te voltooien en te verwerken.
 • Klantenservice: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om klantenservice te verlenen.
 • Overige communicatie: Het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn:
  • Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.
  • Als u een online reservering nog niet heeft voltooid, kunnen wij u een herinnering sturen om verder te gaan met reserveren. Deze extra service is volgens ons nuttig is voor u, omdat het u in staat stelt om verder te gaan met een reservering zonder dat u opnieuw naar de accommodatie hoeft te zoeken of alle reserveringsgegevens weer hoeft in te vullen.
 • Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet- en regelgeving.
 • Detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.
 • Verbeteren van onze diensten: tot slot gebruiken we uw persoonsgegevens voor analytische doeleinden, om onze services te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze online diensten te verbeteren.

Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen

 • Uitvoering van een contract: het gebruik van uw gegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat u bij ons heeft. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten om online een reservering te maken, zullen wij uw gegevens gebruiken om onze verplichting na te komen om die reservering te voltooien en te beheren onder het contract dat wij met u hebben.
 • Rechtmatig belang: we kunnen uw gegevens gebruiken voor ons rechtmatig belang, zoals u voorzien van de best passende inhoud voor de website en e-mails, en om onze producten en diensten en de inhoud van onze website te verbeteren en promoten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude.

Hoe delen we uw persoonsgegevens met derden?

 • Betalingsplatform: wanneer u uw reservering bevestigd wordt een deel van uw gegevens naar het betalingsplatform verstuurd, zodat uw betaling daar verwerkt kan worden. Uw gegevens blijven daar vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van uw betaling.
 • Bevoegde autoriteiten: we geven persoonsgegevens door aan de rechtshandhaving en andere overheidsinstanties voor zover het wettelijk verplicht is of strikt noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en fraude.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij het nodig achten om diensten aan u te verlenen, voldoen aan de geldende wetten (waaronder wetten met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins als het nodig is om zaken te doen. Alle persoonsgegevens die wij bewaren, zijn onderhevig aan deze privacyverklaring.

Welke veiligheidsprocedures gebruiken wij om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebben wij solide procedures om ongeautoriseerd gebruik en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wij gebruiken passende bedrijfssystemen en -procedures om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen en bewaken. We hanteren ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor de toegang tot en het gebruik van persoonsgegevens op onze servers. Alleen bevoegd personeel mag tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden toegang hebben tot persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te bekijken. U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar het onderstaande e-mailadres. Zet "Verzoek persoonsgegevens" in het onderwerp van uw e-mail zodat we u sneller kunnen helpen.
U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn, als u denkt dat wij niet langer het recht hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken of als u andere vragen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt. Gelieve ons een e-mail te sturen of ons te schrijven via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet voor bescherming persoonsgegevens.

book nl